İslam hukukunda tali deliller nelerdir

islam hukukunda tali deliller nelerdir

islam hukukunda tali deliller nelerdir

Cevap:

İslam hukukunda “tali deliller” terimi, ana delillerin doğruluğunu destekleyen yardımcı deliller anlamına gelir. Bu deliller şunları içerebilir:

  1. İstihsan: İslam hukukuna göre izin verilmeyen bir işin, toplumun çıkarına uygun olduğu düşünüldüğünde izin verilmesine denir.

  2. İstishab: Bir hüküm veya uygulamanın geçerli olduğu varsayımıdır. Bu durumda, önceden kabul edilmiş bir hüküm veya uygulama, benzer bir durumda da geçerli kabul edilir.

  3. Urf: Bir bölgenin veya topluluğun gelenekleri ve uygulamalarının, hukuki kararlarda etkili olabileceği düşüncesidir.

  4. İztırar: Zorlama veya mecburiyet durumlarında, normalde yapılması yasak olan eylemlere izin verilmesini belirtir.

  5. Sadd-ı Zari: Olası kötü sonuçları önlemek için bazı eylemlerin yasaklanmasını ifade eder.

Bu tali deliller, İslam hukukunun yorumlanmasında ve uygulanmasında kullanılır. Ancak bu deliller, ana kaynak olan Kur’an ve Sünnet’e dayanmadığından, onların yerini tutmazlar.