İslam filozofları tarafından ilk öğretmen kimdir

islam filozofları tarafından ilk öğretmen kimdir

islam filozofları tarafından ilk öğretmen kimdir

Cevap: Farabi, İslam dünyasında önemli bir filozof, müzik teorisyeni ve matematikçi olarak bilinir. Aynı zamanda bir eğitimci olarak da tanınır ve “İlk Öğretmen” unvanını almıştır. Farabi’nin eğitim felsefesi, öğrencilerin bireysel yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine odaklanır. Ona göre, eğitim sadece bilgi öğrenmekten daha fazlasıdır; aynı zamanda insanların karakterlerini ve davranışlarını şekillendirir. Farabi, eğitimin en önemli amacının, öğrencilere doğruyu, güzeli ve iyiyi öğretmek olduğunu savunmuştur.