İslam düşüncesinde yorum biçimlerinin birbirinden farklı olmasının sebepleri nelerdir

islam düşüncesinde yorum biçimlerinin birbirinden farklı olmasının sebepleri nelerdir

islam düşüncesinde yorum biçimlerinin birbirinden farklı olmasının sebepleri nelerdir

Cevap: Bunun sebebi her bir insanın birbirinden farklı olması ve biribirinden farklı düşünmesidir.