Islahat hareketleri sonucu osmanlı toplumunda ve ekonomisinde hangi değişiklikler gerçekleşmiştir?

Islahat hareketleri sonucu osmanlı toplumunda ve ekonomisinde hangi değişiklikler gerçekleşmiştir?

ıslahat hareketleri sonucu osmanlı toplumunda ve ekonomisinde hangi değişiklikler gerçekleşmiştir?

Cevap: Islahat hareketleri sonucu,

  • işkence ve dayak yasaklandı,

  • Halkın can,mal ve ırz güvenliği sağlanacak,

  • Gayrimüslüm ler devlet memuru olabilecek,

  • Mahkemeler açık yapılacak ve kanunlar herkese eşit uygulanacak,

  • Yabancılar şartları sağladığında mülk sahibi olabilecek,

  • Vergilerin toplanmasında, iltizam usulüne son verilecek,

gibi kararlar alınmıştır.