İskana tabi tutulanların yakın yerlerden getirilme sebebi ne olabilir

İskana tabi tutulanların yakın yerlerden getirilme sebebi ne olabilir

İskana tabi tutulanların yakın yerlerden getirilme sebebi ne olabilir

CEVAP: Yakın yerden getirilen insanlar çevreyi bulunan yerin özelliklerini tanıdığı için yeni yere daha kolay adapte olurlar. Yani bu insanlar yeni yerin iklimine kültürüne diline yabancı değillerdir. Bu yüzden yakın yerden getirirler.