İsim tamlamalarini bulanilir misiniz

68
Hatice Hanım, çok genç yaşta dul kalmış zengin bir hanımcağızdı.
Başlıca merakı temizlikle namusluluktu. Göztepe’deki köşkünü hizmetçi Eleni ve evlatlığı Gülter
ile her sabah beraber temizler, aşçısı Mehmet’i her gün tıraş ettirir, zavallı Bolulu oğlanu tepeden tirna
ga kadar beyazlar giymek zorunda bırakırdı. Eleni de, Gülter de son derece namusluydular.
Kileri kitlemezdi. Paralan meydanda dururdu. Hele Mehmet’in namusuna diyecek yoktu. Konu
şurken gözlerini kaldırıp insanın yüzüne bile bakmazdı. Hatice Hanım, köşkten hiçbir yere çıkmadığ
için işi gücü adamlarını denetlemekti. Sürekli odaları dolaşır, tavan arasına çıkar, mutfağa inerdi
Derdi ki:
Bilginiz Olsun
Mill! Edebiyat Dönemi
sanatçısı Omer Seyfettin’e
ait olan bu eser dönemin
sosyal, kültürel yaşamın
dan izler taşımaktadır.

 • Benim gibi olun! Ben kimseyle görüşüyor muyum? Sakın siz de kom
  şuların hizmetçileriyle, uşaklarıyla konuşmayın.
  Aralan
  Hatice
  Gülte
  -Ah
  lanıyoruz. Esl
  Sohb
  madı. Gözler
  -Siz
  Mehmet bile bu nasihati noktası noktasına tutmuştu. Arka bahçedek
  mutfağına değil misafir, hemşeri filan, hatta yabancı bir kedi bile girmiyor
  du. Hatice Hanım, belki günde on defa iner, onu yapayalnız tenceresinin
  başında bulurdu.
  Hatice Hanım’in temizlik, namus merakından başka bir de yüksel
  ökçe merakı vardı. Güzeldi, tombuldu, civil civil bir seydi. Fakat boyu çok
  kısa olduğu için evin içinde de bir karışa yakın ökçeli ayakkabılar, terlikle
  giyerdi. Sanki bir cambaza dönmüştü. Bu yüksek ökçelerle merdivenleri takır takır bir hamlede inet
  ayağı burkulmadan bir aşağı, bir yukarı koşar dururdu. Sonunda bir baş dönmesi geldi. Çağırdığ
  doktor ilaç filan vermedi.
 • Bütün rahatsızlığınıza sebep bu ökçelerdir; hanımefendi, dedi. Onları çıkarın. Rahat yun
  den, yumuşak bir terlik giyin. Hiçbir şeyiniz kalmaz.
  Bu d
  A
  iki yıl adam.
  zünden zay
  Bak
  Hatice Harum, doktorun tavsiye ettigi bu yünden terlikleri aldırdı. Gerçekten rahattı. İki gü
  içinde başının dönmesi filan geçti. Dizlerinde, baldirlarında sızı kalmadı. Fakat böyle, tam vücud
  luklarını, na
  "Be
  direceğini
  -F
  iskarp
  izdiva
  kiler
  külba