İSG Kanunu gereği durdurma kararı uygulanan işyerinde uygulamalarla ilgili yanlış olan hangisidir?

İSG Kanunu gereği durdurma kararı uygulanan işyerinde uygulamalarla ilgili yanlış olan hangisidir?

a. İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirilmesi halinde, en geç yedi gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır.
b. İşverenin iş mahkemesine itirazda bulunması halinde mahkeme kararına kadar kapatma durdurulur. Mahkeme kararı kesindir.
c. İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.
d. Tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi halinde verilen işin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir.

İSG Kanunu gereği durdurma kararı uygulanan işyerinde uygulamalarla ilgili yanlış olan hangisidir?

Cevap: Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.