İşçilerin gece sayılan dönemde çalışmaları en fazla kaç saattir

işçilerin gece sayılan dönemde çalışmaları en fazla kaç saattir

işçilerin gece sayılan dönemde çalışmaları en fazla kaç saattir?

Cevap: İşçilerin gece sayılan dönemde çalışmaları en fazla 7,5 saat olabilir. Türkiye’de iş hukukuyla ilgili düzenlemeleri içeren İş Kanunu’na göre, gece çalışması 20:00 - 06:00 saatleri arasındaki süreleri kapsar. Buna göre, normal çalışma saatleri dışında yapılan işlerde işçilere belirli bir ücret ödenir ve bu çalışma saatleri belirli sınırlamalara tabidir.

İş Kanunu’na göre, gece çalışmasına tabi olan işçilerin haftalık çalışma saatleri de ortalama olarak hesaplanarak belirlenir. Bu süre genellikle 45 saati geçemez. Ancak bazı istisnai durumlarda bu süre uzatılabilir veya kısaltılabilir.