İnsanların hayvanların ve taşıtların yol üzerindeki hareketlerine ne denir

insanların hayvanların ve taşıtların yol üzerindeki hareketlerine ne denir?

insanların hayvanların ve taşıtların yol üzerindeki hareketlerine ne denir?

Cevap: İnsanların, hayvanların ve taşıtların yol üzerindeki hareketlerine “trafik” denir. Trafik, yollarda yer alan araçlar, yayalar ve diğer hareketli nesnelerin genel hareketliliği ve düzeni anlamına gelir. Trafik kuralları ve işaretleri, trafik akışını yönlendirmek ve güvenliği sağlamak için kullanılır.