İnsanın şeref ve haysiyetini koruması anlamına gelen kavram nedir?

insanın şeref ve haysiyetini koruması anlamına gelen kavram nedir?

insanın şeref ve haysiyetini koruması anlamına gelen kavram nedir?

Cevap: insanın şeref ve haysiyetini koruması anlamına gelen kavram namus tur.