İnsanın çıkardığı seslerin sözcük seslerine dönüşmesine ne denir

insanın çıkardığı seslerin sözcük seslerine dönüşmesine ne denir

insanın çıkardığı seslerin sözcük seslerine dönüşmesine ne denir?

Cevap: İnsanın çıkardığı seslerin sözcük seslerine dönüşmesi, konuşma olarak adlandırılır. Konuşma, insanlar arasındaki iletişimin temelidir ve dilin sözlü formudur. Konuşma yoluyla insanlar düşüncelerini ifade ederler, bilgi aktarırlar ve etkileşimde bulunurlar.