İnsan vücudunu bölgelere ayırarak inceleyen anatomi dalı nedir

insan vücudunu bölgelere ayırarak inceleyen anatomi dalı nedir

insan vücudunu bölgelere ayırarak inceleyen anatomi dalı nedir

Cevap: İnsan vücudunu bölgelere ayırarak inceleyen anatomi dalı " ****Topografik(bölgesel anatomi)**" veya “yüzeyel anatomi” olarak da bilinir. Bu dal, insan vücudunun farklı bölgelerini inceler ve bu bölgelerdeki kemikler, kaslar, damarlar ve sinirler gibi yapıları detaylı bir şekilde açıklar. Bölgesel anatomi, medikal eğitimde de sıkça kullanılır ve hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde önemli bir rol oynar.