İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar sözünün anlamı nedir?

insan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar sözünün anlamı nedir?

insan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar sözünün anlamı nedir?

Cevap: Bu deyim insanların doğal olarak birtakım özelliklerle doğduklarını, ancak yaşamları boyunca aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirebileceklerini ifade eder.

İnsanlar doğduklarında herhangi bir bilgiye sahip değillerdir. Ancak yaşamları boyunca öğrenerek kendilerini geliştirebilirler. Eğitim, insanların hayatta başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarına yardımcı olur. İyi bir eğitim alarak insanlar bilgi, beceri, değerler ve davranışları öğrenirler. Bu öğrenme süreci, insanların kendilerini geliştirmeleri, farklı perspektifler kazanmaları ve yaşamlarında daha fazla başarı elde etmeleri için çok önemlidir.

Bu nedenle, “insan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar” sözü, insanların doğal olarak sahip oldukları yeteneklerin, eğitim yoluyla geliştirilebileceği anlamına gelir. Eğitim, insanların hayatta başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları becerileri öğrenmelerini sağlar ve hayatları boyunca kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur.