İnsan dilinin ayırıcı özellikleri nelerdir?

İnsan dilinin ayırıcı özellikleri nelerdir ?

İnsan dilinin ayırt edici özellikleri,

insan dilinin ayırt edici özelliklerine baktığımızda sınırlı sayıda ses birimiyle sonsuz miktrda sözcük üretilebilir. Aynı zamanda insan dilinde belirli bir anlamın farklı dil bilgisi özellikleri kullanarak anlatılabilmesidir.