İnorganik Bileşikler, inorganik bileşik özellikleri Nelerdir

İnorganik Bileşikler, inorganik bileşik özellikleri Nelerdir

inorganik bileşik özellikleri

  • iyonlardan meydana gelmişlerdir.

  • Bu bileşiklerin içerisindeki atomlar birbirlerine iyonik bağlarla bağlanmışlardır.

  • İnorganik bileşikler suda çok çözünürken,organik çözücülerde az çözünürler.

  • İnorganik bileşiklerin sulu çözeltileri elektriği iletir.

  • İnorganik bileşiklerin, erime ve kaynama noktaları yüksektir.

  • İnorganik bilişikler usıya dayanıklıdırlar ve buharlaşmaları zordur.

  • İnorganik çok sayıda element içerirler.

  • Başlıca inorganik bileşikler; mineraller, asitler, bazlar, tuzlar ve hayatımızın olmazsa olmazı sudur.