İnklap sorusu

Yukarıda özellikleri verilen cemiyetler ile ilgili;

  1. Kuruluş amaçlarının farklı olduğu

II. Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti Milli Mücadele’yi

desteklerken Pontus Rum Cemiyeti’nin karşı olduğu

III. Trabzon’da yaşayan Türk halkının ülkenin içinde bulun- duğu durumla ilgili çözüm üretmeye çalıştığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?