İmamiyye mezhebini diğer mezheplerden ayıran özellikler nelerdir

imamiyye mezhebini diğer mezheplerden ayıran özellikler nelerdir?

imamiyye mezhebini diğer mezheplerden ayıran özellikler nelerdir?

Cevap:

İmamiyye, İslam’ın Şii kolu içinde yer alan bir mezheptir. Diğer Şii mezheplerinden farklı olarak, İmamiyye’nin özellikleri :

  1. İmamlar: İmamiyye, İslam’ın ilk dört halifesinden sonra imamlığın sadece Hz. Ali ve onun soyundan gelen 12 imama ait olduğuna inanır. Böylece imamet, sadece Peygamber’in mirası değil, doğrudan Hz. Ali tarafından alınıp aktarılan bir yönetim biçimi olarak görülmektedir.

  2. Taklit: İmamiyye’nin takipçileri olan müminler (Şia), herhangi bir meselenin hüküm verilmesi için sadece Kur’an’ı değil, aynı zamanda imamların sözlerini ve eylemlerini de kaynak olarak kullanır. Bu, diğer Şii mezheplerden farklıdır.

  3. İtikadi konular: İmamiyye, bazı itikadi konularda diğer Şii mezheplerden ayrılır. Örneğin, İmamiyye, Allah’ın varlığına inandığı gibi, O’nun Sıfatları ve İsmi’ne de inanır. Ayrıca, İmamiyye, insanların iradesinin sınırlı olduğunu ve kaderin belirlendiği konusunda da diğer mezheplerden farklı bir bakış açısına sahiptir.

  4. İbadetler: İmamiyye, namazda farklı duaların okunmasını ve bazı ibadetlere farklı bir şekilde yaklaşımı benimser. Örneğin, oruç tutmak için diğer Şii mezheplerinden farklı olarak sadece Ay’ın görülmesi beklenir.

  5. Kıyamet: İmamiyye, kıyamet gününe dair bazı inanışları da diğer Şii mezheplerden farklıdır. İmamiyye, Hz. Mehdi’nin yeniden ortaya çıkarak dünyanın adaletini sağlayacağına inanır ve bunun sonrasında kıyametin gerçekleşeceğine inanır.

Bu özellikler İmamiyye mezhebini diğer Şii mezheplerden ayıran temel farklılıklardır.