İlleri yöneten kişiyi kim görevlendirir ve görevleri nelerdir

illeri yöneten kişiyi kim görevlendirir ve görevleri nelerdir?

illeri yöneten kişiyi kim görevlendirir ve görevleri nelerdir?

Cevap: Türkiye’de valiler, Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve illerin idari işlerini yürütmekle sorumludur. Görevleri arasında, il sınırları içerisindeki kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, ilçe belediyeleri ile işbirliği yaparak kent yönetimi konularını takip etmek, doğal afetler gibi acil durumlarda müdahale ederek kriz yönetimini yürütmek, güvenlik birimleriyle işbirliği halinde kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak, sosyal ve kültürel etkinliklerin organizasyonunu planlamak ve denetlemek bulunur.

Diğer ülkelerde ise valilerin görevleri ve yetkileri farklılıklar gösterebilir. Ancak genel olarak valiler, belirli bir eyaletin veya bölgenin idari işlerini yürütmekle ve yerel yönetimleri denetlemekle yükümlüdür.