İlknur cevizlerini altışar saydığında 2 ceviz, sekizer saydığında 4 cevizi eksik kalıyor

İlknur cevizlerini altışar saydığında 2 ceviz, sekizer saydığında 4 cevizi eksik kalıyor.

İlknur’un 100 den az cevizi olduğu bilindi ğine göre, en fazla kaç tane cevizi vardır?