İlkçağda kara ticaretinde ileri giden devletler hangileridir?

İlkçağda kara ticaretinde ileri giden devletler hangileridir?

A Sümer-Hitit
B Mısır-Çin
C Asur-Lidya
D Frigya-Urartu
E Fenike-lyonya

İlkçağda kara ticaretinde ileri giden devletler hangileridir?

Cevap: ilk çağlarda Asur ,lidya ve persler kara ticaretinde önde gelen devletlerdendir. Bu yüzden Doğru cevap C dir.