İlk türk devletlerinde hukuki yapının temel özellikleri nelerdir?

ilk Türk devletlerinde hukuki yapının temel özellikleri nelerdir

ilk Türk devletlerinde hukuki yapının temel özellikleri nelerdir

Cevap:

İlk Türk devletlerinde hukuki yapının temel özellikleri şunlardır:

  1. Adet hukuku: İlk Türk devletlerinde hukuk, geleneksel adetler ve teamüller üzerine kurulmuştur. Devletin hukuki yapısı, sözlü olarak nesilden nesile aktarılan adetlerin uygulanması ile şekillenmiştir.

  2. Şamanizm etkisi: İlk Türk devletlerinde hukukun şekillenmesinde Şamanizm etkili olmuştur. Şamanizm inancına göre doğa ve insan arasında bir bağ vardır ve bu bağ sıkı bir düzenlemeye tabidir. Bu nedenle hukuk, doğal dengenin korunmasını amaçlamıştır.

  3. Aşiret yapısı: İlk Türk devletlerinde hukuk, aşiret yapısına dayanmaktadır. Aşiret liderleri arasında yapılan antlaşmalar ve anlaşmazlıkların çözümü, hukukun temel işlevlerinden biri olmuştur.

  4. Töreler: İlk Türk devletlerinde hukuk, töreler üzerine kurulmuştur. Töreler, toplumda kabul gören değerler ve normlar bütünüdür ve hukukun kaynağı olarak kabul edilmiştir.

  5. Ceza hukuku: İlk Türk devletlerinde ceza hukuku oldukça katı ve sertti. Ceza, suçun türüne göre değişirken, genellikle kısasa kısas esasına dayalı bir yaklaşım benimsenmiştir.

  6. Kan davaları: İlk Türk devletlerinde kan davaları yaygındı ve hukukun önemli bir parçasını oluşturuyordu. Kan davaları, bir kişinin öldürülmesi ya da yaralanması durumunda, suçlu tarafın ailesinden ya da akrabalarından birinin öldürülmesi veya yaralanması şeklinde gerçekleştirilirdi.

  7. Adaletin sağlanması: İlk Türk devletlerinde adaletin sağlanması, toplumsal barışın korunması ve hukukun işlevselliğinin sürdürülmesi için hayati önem taşıyordu. Bu nedenle, devlet kurumları aracılığıyla adil yargılama süreçleri ve çözüm yolları geliştirilmişti.