İlk türk devletlerinde diske benzeyen gümüş paraya verilen ad hangisidir?

ilk türk devletlerinde diske benzeyen gümüş paraya verilen ad hangisidir?

A) Oruk B)Turan C)kotuz D) satir​

ilk türk devletlerinde diske benzeyen gümüş paraya verilen ad hangisidir?

Cevap: ilk türk devletlerinde diske benzeyen gümüş paraya kotuz adı verilir.