İlk çağlardan beri insanların astronomiyle ilgilenmelerinin nedenleri neler olabilir

İlk çağlardan beri insanların astronomiyle ilgilenmelerinin nedenleri neler olabilir

İnsanlar hep kendisi dışındaki olayları merak etmişlerdir. Gökyüzü hep insanların dikkatini çekmiş, yıldızlar gök olayları insanların merakını daha da artırmıştır. İnsanlar gök bilimini inceleyerek hava olayları tahmini ve takvim oluşturmada kullanmışlardır