İlk çağda görülen büyük göç hareketlerinin nedenleri nelerdir?

ilk çağda görülen büyük göç hareketlerinin nedenleri nelerdir?

ilk çağda görülen büyük göç hareketlerinin nedenleri nelerdir?

ilk çağda görülen büyük göç hareketlerinin nedenleri

  • Kıtlıkların yaşanması nedeniyle oluşan göçler.

  • Savaşlardan dolayı oluşan göçler.

  • Nüfus ve dini ndenelerden oluşan göçler,

  • Coğrafi nedenler ile oluşan göçler.( Doğal afetler,kuraklık vb)