İlgilenilen değişkene ait bütün elemanları içine alan gruba ne denir

ilgilenilen değişkene ait bütün elemanları içine alan gruba ne denir

ilgilenilen değişkene ait bütün elemanları içine alan gruba ne denir?

Cevap: İlgilenilen değişkene ait bütün elemanları içine alan gruba “evren” denir. Evren, istatistiksel analizlerde incelenen popülasyonu ifade eder ve bir araştırmanın yapıldığı konuya göre farklı özellikler taşıyabilir. Örneğin, bir anket çalışmasında evren, ankete katılabilecek tüm insanlar olabilir veya bir üretim tesisinde evren, üretim yapılabilen tüm makinalar olabilir.