İletişim alanındaki çalışmalar ilk hangi ülkede başlamıştır?

iletişim alanındaki çalışmalar ilk hangi ülkede başlamıştır?

iletişim alanındaki çalışmalar ilk hangi ülkede başlamıştır?

Cevap:

İletişim alanındaki çalışmaların kökeni, insanların iletişim kurma ihtiyacıyla ortaya çıkmıştır. Ancak, modern anlamda iletişim çalışmaları ilk olarak ABD’de gelişmiştir.

  1. yüzyılın başlarında, ABD’deki üniversitelerde gazetecilik ve reklamcılık programlarına büyük ilgi gösterilmiştir. Bu dönemde, doğal dilbilim, psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi alanlardan da faydalanılarak iletişim konusunda interdisipliner bir yaklaşım benimsenmiştir.

1920’lerde radyonun yaygınlaşmasıyla birlikte, iletişim çalışmaları daha da önem kazanmıştır. Radyo, kitle iletişim araçları arasında en önemli olanı haline gelmiş ve medya etkisi, propaganda ve kamuoyu oluşumu gibi konular üzerine yoğunlaşılmıştır.

1930’larda, ABD’deki üniversitelerdeki iletişim programlarının sayısı hızla artmıştır. Bu dönemde, Harold Lasswell, Paul Lazarsfeld ve Kurt Lewin gibi isimler, iletişim çalışmalarında önemli katkılarda bulunmuşlardır.

II. Dünya Savaşı sonrasında, ABD’nin küresel liderliği ile birlikte, iletişim çalışmaları dünya genelinde yaygınlaşmıştır. Bu dönemde, medya etkisi, kültürlerarası iletişim, propaganda ve kamuoyu oluşumu gibi konular üzerine yoğunlaşılmıştır.

Sonuç olarak, modern anlamda iletişim çalışmalarının ilk olarak ABD’de geliştiği söylenebilir. Ancak, günümüzde bu alandaki çalışmalar dünya genelinde farklı ülkelerde devam etmektedir.