İle b sayılarının aritmetik ortalaması geometrik ortalamasinin 5/4 katıdır

  1. a ile b sayılarının aritmetik ortalaması geometrik ortalamasinin 5/4 katıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?