İlan sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

ilan sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

ilan eş anlamlısı nedir?

Cevap: İlan kelimesi ile aynı anlama gelen kelime yani eş anlamlısı olan kelime Duyuru sözcüğüdür.