İlahiyat eksenli din eğitimine karşı çıkanların temel iddiası nedir

İlahiyat eksenli din eğitimine karşı çıkanların temel iddiası nedir

A)Çok kültürlü toplum gerçeği
B)Dini olgusal temelde ele alışı
C)Pedagojik ilkelerden uzaklığı
D)Savunmacı bir yaklaşımdan uzak oluşu
E)Taraflı olamaması

İlahiyat eksenli din eğitimine karşı çıkanların temel iddiası nedir sorusunun cevabı

Doğru cevap A : A)Çok kültürlü toplum gerçeği dır