İki ve üç boyutta hareket


4- Bir top mermisi yatayın 55° yukarısına doğru 300 m/s’lik ilk hızla ateşlenmektedir. Mermi ateşlendikten 42 s sonra dağın yamacında patlamaktadır. Merminin patladığı yerde, ateşleme noktasına göre x ve y koordinatları nedir?
5- Bir çocuk bit topu, düz bir alanda yatay olarak maksimum 40 m uzağa atabilmektedir. Çocuk aynı topu düşey olarak ne kadar uzağa atabilir? Kaslarının her durumda topa aynı hızı verdiğini varsayınız.