İki basamaklı en küçük tam sayı kaçtır

İki basamaklı en küçük tam sayı kaçtır

iki basamaklı en küçük tam sayı kaçtır?

iki basamaklı en küçük tam sayı 10 mu -99 mu?
Tamsayılar negatifte olabilir. Bu yüzden,

Cevap: iki basamaklı en küçük tam sayı=-99 tur.