İki basamaklı en büyük çift doğal sayı kaçtır?

iki basamaklı en büyük çift doğal sayı kaçtır?

iki basamaklı en büyük çift doğal sayı nedir?

Cevap: iki basamaklı en büyük sayının onlar basamağı 9 dur. iki basamaklı en büyük ç,ift doğal sayı ise 98 dir.