İkaz eş anlamlısı nedir? İkazın eş anlamlısı

İkaz eş anlamlısı nedir? İkazın eş anlamlısı

ikaz eş anlamlısı nedir? İkazın eş anlamlısı

Cevap: İkaz kelimesi ile aynı anlama gelen yani eş anlamlısı olan kelimeler Uyarı, İhtar kelimeleridir.