İi mahmut döneminde hangi devlete verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir?

ii mahmut döneminde hangi devlete verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir?

ii mahmut döneminde hangi devlete verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir?

Cevap: ii mahmut döneminde 1740 yılında imzalanan bir anlaşmayla Fransa ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir.