İdeal joule çevriminde verim için verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur

ideal joule çevriminde verim için verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

ideal joule çevriminde verim için verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap:

Ideal bir Joule çevrimi, tamamen tersine çevrilebilen (reversible) bir termodinamik süreç olduğunda gerçekleşir. Bu durumda, Joule çevrimi verimi şu şekilde hesaplanır:

η = 1 - T_c/T_h

Burada η, Joule çevrimi verimi; T_c, soğutucu (coolant) sıcaklığı; ve T_h, ısı kaynağı (heat source) sıcaklığıdır.

Ancak, gerçek Joule çevrimleri, süreçlerin geri dönüştürülemez (irreversible) olması nedeniyle ideal olmayan (non-ideal) çevrimlerdir. Bu nedenle, gerçek Joule çevrimlerinin verimleri ideal Joule çevrimlerinden daha düşüktür.