İdari birim olarak köy nüfusunun üst sınırı ne kadardır

idari birim olarak köy nüfusunun üst sınırı ne kadardır

idari birim olarak köy nüfusunun üst sınırı ne kadardır

Cevap: Türkiye’deki idari yapılanmada köyler belirli bir nüfus kriteri ile mahalle statüsünde olabilmektedir. 6360 sayılı kanunla köylerin mahalleye dönüşmesine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Bu kanuna göre, “kırsal yerleşim yerleri” içindeki nüfusu 2.000’in altında olan yerleşim yerleri “mahalle” olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’deki idari birim olarak köy statüsünü koruyabilmesi için nüfusunun 2.000’den az olması gerekmektedir. Ancak, bazı özel durumlarda bu sınır değişebilmektedir ve ilgili yasal düzenlemeler yapılabilir.