İç içe iki çember oluşturularak yürütülen tartışma tekniği nedir

iç içe iki çember oluşturularak yürütülen tartışma tekniği nedir

iç içe iki çember oluşturularak yürütülen tartışma tekniği nedir?

Cevap: İç içe iki çember oluşturarak yürütülen tartışma tekniği, “Fishbowl” (Akvaryum/çember tekniği) olarak da adlandırılan bir tartışma yöntemidir. Bu yöntemde, katılımcılar iki farklı gruba ayrılır: iç çember ve dış çember.

İç çember, tartışmanın ana katılımcılarını oluşturur. Bu grup, tartışmanın merkezinde oturur ve doğrudan katılım sağlar. İç çemberdeki katılımcılar, düşüncelerini, fikirlerini ve argümanlarını paylaşırken, dış çemberdeki katılımcılar ise sessizce dinleyerek, notlar alarak veya gözlemleyerek katılır.

Dış çember, iç çemberdeki tartışmayı izleyen ve geri bildirimde bulunabilecek olan katılımcıları temsil eder. Bu grup, iç çemberdeki tartışmanın gidişatını ve içeriklerini değerlendirir ve sonunda geri bildirimlerini sunar.

İç içe iki çember oluşturularak yürütülen tartışma tekniği, katılımcıların aktif olarak tartışmaya katılabildiği, fikir alışverişinin kolaylaştığı ve farklı perspektiflerin bir araya geldiği bir ortam sağlar. Bu teknik, daha büyük gruplarla gerçekleştirilen tartışmalarda, herkesin aynı anda konuşmasını engelleyerek daha yapılandırılmış bir tartışma süreci sağlar.