İ.rakiplerinden daha doğru ve daha hızlı bir şekilde öğrenebilen girişimciler, rekabet ortamında çok daha başarılı olacaklardır. ii.rekabet özünde bir öğrenme sürecidir

I. Rakiplerinden daha doğru ve daha hızlı bir şekilde öğrenebilen girişimciler, rekabet ortamında çok daha başarılı olacaklardır.
II. Rekabet özünde bir öğrenme sürecidir.
III. Girişimler için pazarı ve müşterileri yakından takip etmek rekabet için yeterlidir.
Rekabetle ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A. Yalnız 1
B. Yalnız II
C. I ve II
D. Yalnız III
E. II ve III

İ.rakiplerinden daha doğru ve daha hızlı bir şekilde öğrenebilen girişimciler, rekabet ortamında çok daha başarılı olacaklardır. ii.rekabet özünde bir öğrenme sürecidir

Cevap: Sorunun doğru cevabı C. I ve II dir.