İ küp kaçtır? Karmaşık sayı i^3 değeri kaçtır

i küp kaçtır? Karmaşık sayı i^3 değeri kaçtır

i küp kaçtır? Karmaşık sayı i^3 değeri kaçtır

Cevap: İkinci dereceden bir matematiksel terim olan “küp”, bir sayının üç defa kendisiyle çarpılmasıyla elde edilen bir sonuçtur. Yani, bir sayının küpü şöyle hesaplanır: sayı x sayı x sayı = sayının küpü. Örneğin, 3’ün küpü şu şekilde hesaplanabilir: 3 x 3 x 3 = 27. Bu nedenle, 3’ün küpü 27’dir. Benzer şekilde, 5’in küpü 125’tir (5 x 5 x 5 = 125).

Karmaşık sayılar da ise,

i=\sqrt{-1}

olduğundan,

i^3=\sqrt{-1}.\sqrt{-1}.\sqrt{-1}=-1 Yani i^3=-1 dir