Hz ömer döneminde devlet hazinesine verilen ad nedir

Hz ömer döneminde devlet hazinesine verilen ad nedir?

Hz ömer döneminde devlet hazinesine verilen ad nedir? Sorusunun cevabı.

Cevap: hz ömer döneminde devlet hazinesine verilen isim Beytü’l-Mal dır.