Hucurat suresinin 11 12 ayetlerinde bize hangi mesajlar verilmektedir

hucurat suresinin 11 12 ayetlerinde bize hangi mesajlar verilmektedir

hucurat suresinin 11 12 ayetlerinde bize hangi mesajlar verilmektedir

Cevap:

Hucurat Suresi’nin 11. ve 12. ayetleri şöyledir:

" Ey iman edenler! Bir topluluğun diğer bir toplulukla alay etmesinden dolayı başka bir toplulukla alay etmeyin. Belki de o (alay ettikleri) kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi kendinizi ayıplayıp durmayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fısk nedir? Kim bunu yaparsa, cezasını çekecektir. Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah, günahların hepsini bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."

Bu ayetlerde bize verilen mesajlar:

  1. Müminler, bir başka topluluğun alayına maruz kalmış bir grup insanla dalga geçmemelidirler, çünkü bu, karşı tarafın hoşuna gitmeyecek ve ilişkileri zedeleyecektir.

  2. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmekten kaçınmalıdırlar. Bu, kadınların arasındaki uyum ve dayanışmayı bozabilir.

  3. Kendi kendimizi aşağılamaktan kaçınmalıyız. Kendimizi ve başkalarını kötü lakaplarla çağırmak, insanların birbirleriyle olan saygı ve sevgisini azaltır.

  4. İmandan sonra fısk (Allah’ın emirlerine aykırı davranmak) yapılması hoş görülemez ve cezası vardır.

  5. Allah’ın rahmetinden ümit kesmemeliyiz. Çünkü O, günahların hepsini bağışlayabilir ve affedicidir.