Hristiyan kutsal metinleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

Hristiyan kutsal metinleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Ahd-i Atik’te Pavlus un mektupları bulunur.
B) Hz. İsa, Tanrı’nın sözü ve vahyin kendisidir.
c) Inciller, Hz. İsa’dan sonra yazıya geçirilmiştir.
D) Kitab-i Mukaddes, Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedit ten oluşur.

Sorunun doğru cevabı A dır.
A) Ahd-i Atik’te Pavlus’un mektupları bulunmaz. Ahd-i Atik, Eski Ahit olarak da bilinen İbrani Kutsal Kitabı’dır ve Pavlus’un mektupları Yeni Ahit’in bir bölümünü oluştururlar. Bu nedenle doğru seçenek şöyle olmalıdır:

A) Ahd-i Atik’te Pavlus’un mektupları bulunmaz.