Hoşgörülü bir politika izledikleri için türkler bu devlet zamanında islamiyeti kabul etmiştir

hoşgörülü bir politika izledikleri için türkler bu devlet zamanında islamiyeti kabul etmiştir?

hoşgörülü bir politika izledikleri için türkler bu devlet zamanında islamiyeti kabul etmiştir?

Cevap: Emeviler döneminde araplar dışında ki topluluklara hoşgörülü davranılmamıştır fakat Abbasiler döneminde diğer topluluklara hoş görülü davranılmıştır. Türkler bu dönemde islamiyeti kabul etmişlerdir.