Horasanlı sufilerin yetiştiği bölge neresidir

horasanlı sufilerin yetiştiği bölge neresidir

horasanlı sufilerin yetiştiği bölge neresidir

Cevap: Horasanlı sufilerin yetiştiği bölge, Horasan olarak bilinmektedir. Horasan, günümüzde İran, Afganistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi ülkelerin topraklarının çoğunu kapsayan bir bölgedir. İslam dininin yayılması ve gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Horasanlı sufiler, İslam tasavvufunun en önemli temsilcilerinden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi düşünürleri yetiştirmişlerdir.