Hocalarım Bulurmusunuz

n²-1, n çift ise
olan (a) dizisi için, a₁ + a + a toplamı kaçtır?
yaptım
Bir (a) dizisinde VnEN* için,
an+1 = a₁ + 3 ve a₂ = 6 ise a30 kaçtır?
Genel terimi a₁ = logn+2(n + 3) olan dizinin ilk 78
an
teriminin çarpımı kaçtır?
n-1
(an) = 2n+1
nad
20+1
n-3
2n-13,
dizisinin kaçıncı terimi tir?
5
=//=>
dizisinin kaç terimi negatiftir?
=0-3
(an) =
-13)
Gn
2an
13an = 1-3
12n²=1³n] =a=n=3
Genel terimi an=
sayıdır?
n-4
n+2
On-5=4n+2
0=7
olan dizinin kaç terimi tam
12.
(2n+3) ifadesi bir sabit dizi olduğuna göre,
13.
14.
15.
S
11
16.
18.
17.