Hızlı olursa çok iyi olur

Kesiti şekildeki gibi olan kapta K katı cismi ile esnek balon ağırlığı önemsenmeyen makaralar ve ip yardımıyla dengededir.

Musluk açılıp kaba bir miktar daha su ilave edildiğin- de,

I. Esnek balon içindeki gaz basıncıazalır.

II. Kkati cismi kabın tabana iner.

III. Ipteki gerilme kuvveti azalır.

yargılarından hangileri doğrudur? (Sürtünmeler önemsiz ipler yeterince uzun)