Hızlı olsun

clienF AHENK UNSURLARI ÇALIŞMA KAGIT

 1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dört öğesi de
  bulunan bir teşbih vardır?
  A) Bir çığ gibi büyür öfkeler zamanla
  B) Aşkın bedendeki titrek eliyim
  C) Kalbim, dili bağlı yetim bir çocuk
  D) Yaralı yüreğinle sürgün yolcularındansın
  E) Uçurum kenarında bulunur soğuk yürekler
  Çeşme bir gün yanındaki selviye:
  “Buz gibi suyum akar, içip kanarsın; bir kere
  olsun kıymet bilmezsin.” dedi.
 2. Bu parçada görülen en belirgin söz sanatı
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kinaye
  B) Ad aktarması
  C) Tevriye
  D) İntak
  E) Benzetme
  Artık demir almak günü gelmişse zamandan
  Mechule giden bir gemi kalkar bu limandan
 3. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin aynı beyitte
  kullanılmasıyla oluşan söz sanatı
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cinas
  B) Tenasüp
  C) Tekrir
  D) Kinave
  A) Kina
  B) Kişile
  C) Hüsn-
  D) Teşbih
  E) Tezat
  Dünyada
  Dövüştür
 4. Bu dize
  aşağıdak
  A) Telmit
  B) intak
  C) İstiare
  D) Cinas
  E) Tezat
  Yunus ki
  Kırlarda
  Bu dizele
  ile ya
 5. Yukar
  aşağıl