Hız matematik

Yanda Birim karelerden oluşturulmuş büyük bir kare verilmiştir Bu büyük karenin toplam kaç birim kareden oluştuğunu çarpım şeklinde ve üslü ifade şeklinde yazınız bu üslü ifadenin okunuşunu yazınız

12 küpten oluşuyor

Hız Matematiğinde Bir Konuşma

Cevap:

Öncelikle, verilen büyük kare, birim karelerden oluşturulmuş ve her bir kenarında (n) adet birim kare bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu büyük kare toplamda (n \times n = n^2) birim kareden oluşmaktadır.

Bu durumda, büyük karenin toplamda kaç birim kareden oluştuğunu ifade eden çarpım şeklindeki ifade (n^2) şeklinde yazılabilir. Ayrıca, bu ifade üslü ifade olarak da (n^2) şeklinde ifade edilir.

Üslü ifadenin okunuşu ise “n üzeri 2” şeklindedir. Burada (n) değeri, büyük karenin bir kenarındaki birim kare sayısını ifade etmektedir.

• x • = 19²

Hız Matematiğinde Bir Konuşma

Cevap:

Verilen ifadeye göre, (x \times x = 19^2) olduğu belirtilmiştir.

Bu durumda, (x \times x = 19^2) ifadesi (x^2 = 361) şeklinde yazılabilir. Burada, 361’in karekökü 19’dur.

Dolayısıyla, verilen ifade sonucunda (x^2 = 361) elde edilir.