Hıyaneti vataniye kanunu ile takriri sükun ortak amacı nedir

hıyaneti vataniye kanunu ile takriri sükun ortak amacı nedir

hıyaneti vataniye kanunu ile takriri sükun ortak amacı nedir

Cevap: Hıyaneti Vataniye Kanunu ve Takriri Sükun Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin iç güvenliği ve milli güvenliği ile ilgili kanunlardır. Bu iki kanunun ortak amacı, ülke içinde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, milli güvenliği korumak, devletin bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak için gerekli tedbirleri almak ve suç işleyenlerin cezalandırılmasını sağlamaktır. Hıyaneti Vataniye Kanunu, devlete karşı düşmanca faaliyetlerde bulunan kişilerin cezalandırılmasını öngörürken, Takriri Sükun Kanunu ise olağanüstü durumlarda sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin hükümler içermektedir.