Hinduizmdeki kast sistemi için hangisi söylenemez

Hinduizmdeki kast sistemi için hangisi söylenemez.

A)Paryalar sınıfsız ve ezilmiş demektir.

B)Kast sisteminin en üst sınıfı Brahmanlardır.

C)Çok çalışan kişi kasttaki sınıfını değiştirebilir.

D)Kast sistemi sınıflar arası ayrımı oradan kaldırmayı
hedeflemez.

E) Kişinin kastı önceki hayatında yaptığı işlere bağlıdır.​

Hinduizmdeki kast sistemi için hangisi söylenemez.

Cevap: Hinduizm’deki kast sistemi, toplumu dört ana sınıfa ayırır ve bu sınıfların her biri belirli işlevleri yerine getirir. Kast sisteminin en üst sınıfı Brahmanlar (rahipler) iken, en altta Paryalar (dokunulmazlar) yer alır. Kasta bağlılık, kişinin önceki hayatında yaptığı işlere bağlıdır, yani reenkarnasyon doktrinine dayanır. Çok çalışmak veya yetenek sahibi olmak, kişinin kastını değiştirme konusunda bir etkiye sahip değildir. Kast sistemi sınıflar arasındaki ayrımı destekler ve bunu ortadan kaldırmayı hedeflemez.

Doğru cevap C dir.